A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

serbian | english

Nacionala Regulativa

Zakoni

Carinski zakon ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 18/2010)

 

Zakon o energetici ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 57/2011)

 

Zakon o akcizama ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05)

 

Zakon o izmenama zakona o akcizama ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 043/2011)

 

Zakon o trgovini ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 53/10)

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 36/09)

 

Zakon o vanrednim situacijama ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 111/09)

 

Uredbe

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 93/2010)

 

Pravilnici

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Službeni Glasnik Repbulike Srbije" broj 64/2011)

 

Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 117/2005, 40/2006 i 44/2006)


Pravilnik o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 23/2006 i 113/2008)


Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i naftnim derivatima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" broj 062/2011)


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tegčni naftni gas ("Službeni Glasnik Republike Srbije broj 97/2010)