A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

serbian | english

O „Udruženju naftnih kompanija Srbije“ 


Udruženje je osnovano 22.10.2010. godine u Beogradu i otvoreno je za sve kompanije koje su spremne da doprinesu ostvarivanju ciljeva UNKS. Članice “Udruženja Naftnih kompanija Srbije” su:


   Maloprodaja i veleprodaja derivata nafte

     EKO Serbia a.d. Beograd

 član Hellenic grupe, Grčka

     Mol Serbia d.o.o. Beograd

 član MOL grupe, Mađarska

     OMV Srbija d.o.o. Beograd

 član OMV holdinga, Austrija

     Lukoil Srbija a.d. Beograd

 deo Lukoil grupe Švajcarska

     Euro gas - Euro petrol Subotica  Članovi Lion grupe
     Petrol d.o.o. Beograd  Član Petrol grupe Slovenija
     Coral SRB d.o.o. Beograd  Član Holdinga Coral S.A. Grčka

   Veleprodaja derivata nafte

    Naftachem d.o.o. Sremska Kamenica

 

     Speed d.o.o. Beograd

 
       
    Proizvodnja i veleprodaja derivata nafte

  

                                                       

U status posmatrača
   Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad u sastavu Gazprom Neft, Ruska federacija
    

 

“Udruženje Naftnih kompanija Srbije” okuplja kompanije sa značajnim učešćem u prometu naftnih derivata u Srbiji i bogatim iskustvom poslovanja u mnogim zemljama regiona i Evrope. Udruženje radi na jačanju profesionalnog uticaja na tržištu nafte i derivata nafte i unapređenju ugleda naftne privrede u Srbiji. Zalaže se za dominaciju poslovne izvrsnosti, pre svega profesionalizma i etičkih principa poslovanja. U partnerstvu sa državom angažuje se na stvaranju preduzetničkog ambijenta u kome će važiti princip slobodne konkurencije.

Povezane u ovakva i slična udruženja, naftne kompanije u mnogim razvijenim zemljama Evrope, već godinama doprinose boljem uređenju nacionalnih naftnih tržišta. Upravo zato, oslanjajući se na potencijal svojih članica, UNKS planira da svoje aktivnosti proširi i na saradnju sa srodnim organizacijama zemalja u Evropi.