A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

serbian | english

Tela udruženja                                     preuzmi Statut UNKS

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Skupštinu udruženja čine predstavnici svih kompanija članica UNKS:

Nastas Mihajlović, zastupa Lukoil Srbija a.d.
Radmilo Dimitrijević, zastupa EKO Serbia a.d.
Juraj Polić, zastupa MOL Serbia d.o.o.
Ivan Mančević, zastupa OMV Srbija d.o.o.
Đorđe Ćuković, zastupa Naftachem d.o.o.
Tomislav Vojnić Purčar, zastupa Lion group
Uroš Bider, zastupa Petrol grupu
Miroslav Pudar, zastupa Speed d.o.o.
Dušan Matić, zastupa Coral SRB d.o.o.UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

   predsednik Upravnog odbora

Radmilo Dimitrijević, zastupa EKO Serbia a.d.

   zamenik predsednika Upravnog odbora

Zoran Der, zastupa Lion grupu 

   članovi Upravnog odbora:

Ivan Mančević, zastupa OMV Srbija d.o.o.
Nastas Mihajlović, zastupa Lukoil Srbija a.d.
Drago Papić, zastupa Naftachem d.o.o.
Juraj Polić,  zastupa MOL Serbia d.o.o.
Miljko Vlačić zastupa Petrol d.o.o.
Miroslav Pudar zastupa Speed d.o.o.
Dušan Matić, zastupa Coral SRB d.o.o.GENERALNI SEKRETAR

Tomislav Mićović