A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

serbian | english

Tela udruženja                                      preuzmi Statut UNKS

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Skupštinu udruženja čine predstavnici svih kompanija članica UNKS:

Nastas Mihajlović, zastupa Lukoil Srbija a.d.
Vuk Radović, zastupa EKO Serbia a.d
Saša Janković, zastupa MOL Serbia d.o.o.
Božidar Rajić, zastupa OMV Srbija d.o.o.
Đorđe Ćuković, zastupa Naftachem d.o.o.
Zoran Vujić, zastupa VML Energy d.o.o.
Tomislav Vojnić Purčar, zastupa Lion group
Dušan Vuković, zastupa Mitan oil d.o.o. 


UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

   predsednik Upravnog odbora

Božidar Rajić, zastupa OMV Srbija d.o.o.

   zamenik predsednika Upravnog odbora

Vuk Radović, zastupa EKO Serbia a.d.

   članovi Upravnog odbora:

Saša Janković, zastupa MOL Serbia d.o.o.
Nastas Mihajlović, zastupa Lukoil Srbija a.d.
Đorđe Ćuković, zastupa Naftachem d.o.o.
Tomislav Vojnić Purčar, Lion grop  


GENERALNI SEKRETAR

Tomislav Mićović