A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

srb | eng
06 /03/2017

Tržište nafte se izborilo sa izazovima oštre zime

Uprkos velikom broju ledenih dana tokom prethodne zime snabdevanje tržišta derivatima nafte je bilo veoma uspešno. Sve vrste goriva su bile dostupne u dovoljnim količinama, potrebe potrošača su bile u potpunosti zadovoljene, ali su se naftne kompanije zapravo od kraja decembra, pa sve do početka februara suočavale sa nimalo lakim logističkim izazovima. Jedinstven je zaključak sa sastanka ministra rudarstva i energetike gospodina Aleksandra Antića sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije.

Više od mesec dana nije moglo da se računa na rečni transport, a železnica je u istom tom periodu funkcionisala pod otežavajućim okolnostima. Kompanije su se okrenule alternativnim vidovima transporta goriva, železnički i drumski prevoz su delom preuzeli ulogu rečnog transporta, a gorivo se do banzinskih stanica i većih korisnika, neretko transportovalo sa daleko većih udaljenosti nego što je to uobičajno. Proizvodnja derivata nafte se odvijala normalno, a važnu ulogu u snabdevanju su odigrale dosta visoke komercijalne zalihe proizvođača i uvoznika, tako da je potrošnja, istina smanjena, takođe zbog hladnog vremena, u potpunosti bila zadovoljena.

Na poziv ministarstva rudarstva i energetike, Udruženje naftnih kompanija Srbije je upoznalo ministra Antića sa načinom na koji je tržište funkcionisalo u ovim gotovo vanrednim okolnostima, posebno ističući da prema proceni UNKS-a viši troškovi poslovanja u čitavom sektoru, nisu uticali na januarski rast cena goriva u Srbiji. Promena cene goriva tokom januara, kako pokazuje analiza UNKS-a predstavljena ministru Antiću, bila je pre svega posledica rasta berzanskih kotacija koje se koriste kao referentne cene za trgovanje na veleprodajnom tržištu u Srbiji, kao i u većini zemljama Evrope. U borbi za svakog kupca, pod uticajem snažne tržišne konkurencije, distributeri su prinuđeni da gorivo ponude po najnižoj mogućoj ceni, ali svakakao nisu u mogućnosti da kompenzuju rast kotacija, ili državnog zahvatanja, ukazali su predstavnici UNKS-a.

Ministar Antić je ovom prilikom izjavio da je Ministarstvo rudarstva i energetike redovno pratilo snabdevenost tržišta derivata nafte i da je u svakom trenutku bilo spremno, da u slučaju potrebe aktivira obavezbne rezerve, odnosno ukoliko dođe do poremećaja da ih stavi na raspolaganje energetskim subjektima.

Predstavnici Udruženja su iskoristili priliku da Ministru Antiću ukažu da je prema proceni asocijacije, u prethodnih par godina u Srbiji izostao očekivani rast potrošnje goriva, u najvećoj meri kao posledica neodgovarajuće akcizne politike za motorna goriva. Zbog veoma visokih dažbina, cene dizel goriva i TNG-a u Srbiji, su više od cena u svim zemljama u okruženju, tako da deo potrošača u pograničnim regionima prema Bosni i Hercegovini i Makedoniji, već duže vreme gorivo kupuje sa druge strane granice. Slično se ponašaju i mnogi domaći transporteri na međunarodnim linijama, a vozila u tranzitu u Srbiji kupuju znatno manje goriva nego što bi to bilo očekivano. Kako analize UNKS-a pokazuju, deo potrošnje goriva u Srbiji uzurpiralo je i sivo tržište, koje je 2016. godine bilo izvor snabdevanja za deo, pre svega velikih potrošača u sferi transporta, poljoprivrede i građvinarstva.

Na kraju razgovora, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je najavio da će pored niza mera preduzetih u borbi protiv sivog tržišta biti nastavljen pojačan nadzor nad prometom baznog ulja i ostalih  derivata nafte koji mogu biti nenamenski upotrebljeni kao motorno gorivo, što će doprineti i unapređenju tržišta i rastu fiskalnih prihoda.