A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

srb | eng
27 /12/2019

Euro Motus novi član UNKS-a

Odlukom Skupštine Udruženja od 20.decembra 2019. godine, Euro Motus d.o.o. Beograd je postao deveti pounopravni član Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Euro Motus je nosilac dve energetske licence:
-        licence za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva i
-        licence za trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.
Pored veleprodaje bitumena, ulja za loženje (mazuta), evrodizela, benzina, TNG-a i drugih derivata nafte, Euro Motus takođe pruža i usluge transporta nafte i derivata nafte u zemlji i inostranstvu. U svojoj floti ima čak 36 kamiona – tegljača i autocisterni.

Ukljućivanjem u svoje aktivnosti kompanije koja ima više od dvadeset godina iskustva rada u naftnom sektoru, UNKS je dobio novu podršku aktivnostima na unapređenju poslovnog ambijenta na domaćem tržištu, koje naše strukovno udruženje  sprovodi u saradnji sa resornim ministarstvima i ostalim državnim institucijama.