A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

srb | eng
22 /01/2021

Proletelo je dinamičnih deset godina

 

Pre deset godina, te godine kada je osnovano Udruženje naftnih kompanija Srbije, evropska tema broj jedan u oblasti energetike je bila realizacija energetske strategije 2020.  Kao mantra, u svim prilikama su ponavljani ciljevi 20-20-20 koje je trebalo dostići tada još daleke 2020. A ona ne samo da je stigla veoma brzo, nego je nastupila i protekla u potpuno neočekivanom izdanju i nametnula potrebu ozbiljne revizije svih ciljeva energetske politike.

Dekada dinamičnih promena se nastavlja.

Deset godina postojanja Udruženja naftnih kompanija Srbije i sve što je u tom periodu ostvareno, dokaz je koliko otvorena i profesionalna saradnja ključnih privrednih subjekata, u ovom slučaju kompanija koje posluju na tržištu nafte i derivate nafte Srbije, može da doprinese unapređenju poslovnog ambijenta i koliko se na tome još mora raditi.

Potreba za okupljanjem u strukovnu asocijaciju i domaćih i internacionalnih kompanija koje posluju na našem tržištu, postojala je i ranije, ali je posebno narasla započinjanjem procesa usklađivanja domaće regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije. Očekivale su se promene koje će se značajno reflektovati na celokupno tržište, pa je UNKS odlučio da državi ponudio stručnu pomoć i dragoceno iskustvo kompanija koje su već prošle kroz slične procese u zemljama članicama Evropske unije.

Mnoga ministarstva, a pre svega resori energetike, finansija, trgovine, saobraćaja, zaštite životne sredine i poljoprivrede, prepoznali su interes uključivanja UNKS-a u izradu i izmenu brojnih propisa vezanih za tržište nafte i derivata nafte. Uz manje ili veće uzajamno uvažavanje stavova uspevali smo da dođemo do kvalitetnih rešenja. Retko, ali se ipak dešavalo da je zbog pojedinih odluka vlade ili ministarstava, UNKS bio primoran da se obrati na primer Komisiji za zaštitu konkurencije, Ustavnom sudu, pa i Delegaciji Evropske komisije u Beogradu.

Ukazujući na prednosti i nedostatke pojedinih rešenja, UNKS je zastupao isključivo principijelne stavove branše, čak i onda kada se to nije u potpunosti poklapalo sa interesima neke od članica Udruženja. Mislim da je to bilo presudno u prihvatanju UNKS-a kao relevantne asocijacije u svim javnostima.

Inicijativu za osnivanje Udruženja naftnih kompanija Srbije 2010. godine pokrenulo je nekoliko najvećih kompanije koje su u to vreme poslovale na domaćem tržištu. Održana je serija sastanaka na kojima su u izradi osnivačkih akata učestvovali: OMV Srbija d.o.o. EKO YU a.d. (danas EKO Serbia a.d.), Intermol d.o.o. (danas je to MOL Serbia) JP Transnafta, Petrobart d.o.o. INA d.o.o. NIS a.d.  i Lukoil Srbija a.d..

Uz striktno poštovanje svih propisa, a posebno odredbi Zakona o Udruženjima i Zakona o zaštiti konkurencije, 22. oktobra 2010. u Beogradu je održana osnivačka Skupština Udruženja naftnih kompanija Srbije. Održana je u prisustvu predstavnika prvih šest od navedenih kompanija, a za proteklih deset godina u statusu punopravnog člana, ili posmatrača, svoj doprinos u radu asocijacije su dale, ili i danas daju kompanije: Lukoil Srbija a.d. Naftachem,  Euro gas i Euro petrol, NIS a.d. Standard gas, Intergas, Speed, VML Energy,  Nafta a.d. Igmin oil, Euromotus, Mitan oil.

UNKS se od početka rada angažovao na stvaranju preduzetničkog ambijenta, u kome važe principi slobodne konkurencije. Zalaže se za jačanje uticaja struke, unapređenje ugleda celokupne naftne privrede Srbije, za dominaciju poslovne izvrsnosti, profesionalizma i etičkih principa poslovanja. UNKS je otvoren za sve naftne kompanije koje posluju na tržištu Srbije, koje kroz članstvo, ili saradnju, žele da se uključe u rad ove strukovne asocijacije. Oslanjajući se u prvom redu na potencijal članica koje su deo internacionalnih korporacija, udruženje širi svoje aktivnosti i na saradnju sa srodnim organizacijama u regionu.

Prvi korak na unapređenju uslova poslovanja je bilo sagledavanje veličine, strukture i trendova tržišta nafte i derivata nafte u Srbiji. Zvanični podaci, osim što nisu bili u potpunosti pouzdani, stizali su sa prevelikim zakašnjenjem da bi bili od koristi za donošenje poslovnih odluka. Zato je odmah po osnivanju Udruženja pokrenuta izrada periodične analize tržišta nafte i derivata nafte Srbije. Obuhvat podataka je u startu bio skroman, povećavao se iz meseca u mesec, ali je Analiza bitno unapređena tek nakon osnivanja Nacionalnog naftnog komiteta. UNKS, kao član NNKS-a je preuzeo obavezu prikupljanja i obrade podataka o proizvodnji, uvozu, izvozu, zalihama i maloprodaji derivata nafte i već nakon godinu dana Analiza potrošnje je počela da se objavljuje svakih mesec dana. Osim kompanijama članicama UNKS‑a i NNKS‑a, analiza je bila dostupna i državnim institucijama. Tržišni pokazatelji publikovani u analizama su u nekoliko navrata bili od presudnog značaja u otkrivanju, ili potvrđivanju ilegalnog prometa i potrošnje derivata nafte. Zahvaljujući delom i rezultatima analize u istoriju su poslati (bar za sada), ne namensko korišćenje ekstra lakog ulja za loženje i baznog ulja, kao dizel gorivo, ilegalno namešavanje neakciznog biodizela i slične zloupotrebe na štetu i potrošača i državnog budžeta i poslovno korektnih i odgovornih naftnih kompanija.

Još jedna, aktivnost u oblasti statističke obrade podataka traje od samog osnivanja. Pošto u Srbiji nije ustanovljeno redovno publikovanje prosečnih maloprodajnih cena goriva od strane državne statistike, za potrebe članova asocijacije, odnosno na zahtev medija, Udruženje naftnih kompanija Srbije deset godina unazad jednom nedeljno objavljuje prosečne maloprodajne cene goriva u Srbiji i strukturu cene sa pojedinačno iskazanim fiskalnim stavkama. Podaci se prikupljaju sa 50% benzinskih stanica, na kojima se prodaje oko 85% goriva, što je više nego reprezentativni uzorak. Ovako dobijene cene iskazane u evrima svakog četvrtka se stavljaju u relaciju za cenama u deset zemalja u okruženju, a lista objavljuje u publikaciji NNSK „Nedelja“, što daje priliku svim čitaocima da formiraju sopstvenu bazu kretanja cena goriva u regionu.

Odmah po osnivanju asocijacije organizovan je niz sastanaka u ministarstvima Vlade Republike Srbije, nakon čega je UNKS uključivan u Radne grupe za izradu nacrta propisa u vezi sa tržištem nafte i derivata nafte.

Zbog načina odlučivanja u Udruženju, stavovi koji su prezentovani nadležnim ministarstvima, su uvek bili principijelni, zasnovani na stručnim argumentima i često potkrepljeni iskustvima drugih zemalja, do kojih smo dolazili uz dragocenu pomoć kolega iz internacionalnih kompanija.

Ovom segmentu rada Udruženja posvećuje se posebna pažnja, jer propusti koji se načine pri donošenju regulative mogu godinama kasnije da generišu nepotrebne troškove i nanesu štetu i kompanijama i celokupnom tržištu. Primer, prema našoj oceni, greške u kreiranju politike akciznog oporezivanja, koja je uspostavljena u periodu od 2012‑2016. godine, doprinela je manjem rastu prodaje goriva na domaćem tržištu od realno očekivanog. Među negativnim efektima aktuelne akcizne politike izdvajaju se: povećanje udela ilegalno unetog goriva iz zemlja u okruženja; prodaja goriva teretnim vozilima u tranzitu je ravno nuli; domaći transporteri u međunarodnom transportu su se okrenuli kupovini goriva van Srbije; zbog ogromnih dažbina na promet tečnog naftnog gasa, celokupna infrastruktura za proizvodnju, transport, skladištenje, distribuciju i korišćenje ovog energenta je obezvređena. Budžetski prihodi od prometa derivata nafte su zbog većih akciza naravno povećani, ali kada se u zaokruženu procenu efekata uključe i svi direktni i posredni gubici, pitanje je da li je predznak tako dobijenog rezultata i za budžet i za naftnu privredu Srbije, pozitivan, ili negativan.

Primer sjajne saradnje državnih institucija i naftnih kompanija je donošenje regulative za uvođenje obaveze namešavanja biogoriva. Ključnu ulogu u izradi nacrta propisa je imao međunarodni projekat Nacionalnog naftnog komiteta Srbije. U okviru projekta je nastala osnova za sve kasnije usvojene uredbe i pravilnike, koji će od 01. januara 2022. godine po prvi put na naše tržište uvesti obavezu namešavanja biogoriva. Takođe treba istaći da smo kroz projekat realizovan sa univerzitetom u Pragu, u čiju realizaciju je NNKS uključio i državne institucije, bili u prilici da se upoznamo sa dragocenim iskustvima evropskih zemalja u kontroli tržišta i suzbijanju nelegalnih aktivnosti u prometu i potrošnji derivata nafte, što je kasnije bilo od velike pomoći u donošenju pojedinih mera i u našoj zemlji.

U prvih deset godina postojanja UNKS-a tržište derivat nafte u Srbiji se u nekoliko navrata susretalo sa ozbiljnim izazovima u snabdevanju, a da potrošači to nisu osetili. Zbog niskog vodostaja, ili leda na Dunavu,  dve godine za redom je bio otežan, pa i potpuno onemogućen uvoz derivata nafte rečnim putem. Takođe u jednom navratu je iz tehničkih razloga isporuka derivata nafte iz domaće proizvodnje bila znatno manja od planirane. Zahvaljujući brzoj i odgovornoj reakciji kompanija, u kriznom periodu su angažovani alternativni vidovi transporta, pa i alternativni izvori derivata nafte u okruženju, tako da je sve vreme bilo dovoljno goriva, odnosno sve potrebe potrošača za gorivom su bile zadovoljene.

Ozbiljni poremećaji u snabdevanju derivatima su izuzetno retki, ali mogu izazvati ozbiljne posledice. Vlada je donela veoma detaljni plan reagovanja u kriznim situacijama, u čijoj izradi je učestvovao i UNKS i taj dokument nam obezbeđuje sistemska rešenja u slučaju nastanka poremećaja. Ali, da bi Srbija mogla da ima sistemski odgovor, na prvom mestu mora da obezbedi dovoljnu količinu obaveznih rezervi derivata nafte. Još 2014. godine uvedena je naknadu za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte. Od prodaje svake litre goriva šest godina se uplaćuje se u budžet 2,60 dinara i do sada se slilo toliko sredstava da smo mogli da  obezbedimo sasvim dovoljne količine goriva koje bi garantovale stabilno snabdevanje i pri nastanku većih poremećaja. Nažalost veći deo tog novca koji je  prikupljan od prodaje goriva trošen u druge svrhe, ali se nadamo da je to vreme za nama.

Poseban izazov je bila organizacija rada benzinskih stanica u toku vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije. U periodu ograničenja kretanja i izuzetno redukovanog saobraćaja, trebalo je obezbediti  neprekidan rad benzinskih stanica na tranzitnim saobraćajnicama, jer se međunarodni teretni saobraćaj odvijao nesmetano, kao i rad onih benzinskih stanica koje je trebalo neprekidno da snabdevaju vozila zdravstvenog sistema i ostale prioritetne potrošače. UNKS je tih dana bio u neprekidnoj komunikaciji sa Ministarstvima energetike, zdravlja i unutrašnjih poslova, kako bi brojnim benzinskim stanicama članova UNKS-a bio omogućen nesmetan rad, odnosno nesmetano snabdevanje gorivom prioritetnih potrošača.

Ovako nagle i velike promene u prometu derivata nafte su nametnule potrebu pokretanja nove učestalije analize tržišta. Mesec dana je bio predug period za sagledavanje promena. Niko nije imao iskustvo rada uz primenu veoma restriktivnih mera u kretanju i teško je bilo ustanoviti da li je pad prodaje goriva rezultat samo ukupnog pada potrošnje, ili promene tržišnog udela. Pozivu da učestvuje u izradi nedeljne analize, slanjem podataka o prodaji goriva, odazvao se 9 lanaca benzinskih stanica sa oko 740 objekata, što je bilo više nego dovoljno za stvaranje realne slike o promenama na maloprodajnom tržištu. Vanredno izdanje nedeljne analize tržišta je u međuvremenu postalo redovno i ustanovljeno je kao nova aktivnost Radne grupe za Analizu tržišta NNKS-a.

Udruženje je uspostavio stalnu sarađujem sa udruženjima ekonomista, poljoprivrednika,  i prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, učestvuje u radu Komisije za goriva naftnog porekla Instituta za standardizaciju Srbije i radu mnogih drugih organizacija.

Dosadašnji rezultati rada su dobra osnova za institucionalno unapređenje Udruženja, što će nam omogućiti da narednih godina ojačamo svoju ulogu u odbrani interesa članova UNKS-a, a u našem slučaju to znači i celokupne naftne privrede.